Quest for partners in research on multifunctional and intensive land use

Quest for partners in research on multifunctional and intensive land use: internationale ontwikkelingen in meervoudig ruimtegebruik

Bij de start van het programma ‘Meervoudig Ruimtegebruik’ van Habiforum werd duidelijk dat in Nederland nog nauwelijks gebruik gemaakt wordt van internationale ervaringen met dit thema.
Dit vormde de aanleiding om interessante ontwikkelingen uit het buitenland in kaart te brengen en leidde tot de publicatie ‘Quest for partners in research on multifunctional and intensive land use’.
Over de grens
Habiforum wilde in kaart brengen wat er over de grens precies gedaan werd aan meervoudig ruimtegebruik. Een inventarisatie volgde van ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk uit het buitenland. Ook werd een inventarisatie gemaakt van vooraanstaande instituten en onderzoeksprogramma’s op het gebied van meervoudig ruimtegebruik.
Betekenis voor Nederland
In samenspraak met Nederlandse experts is nagegaan wat de betekenis van deze buitenlandse ontwikkelingen voor Nederland kan zijn. Ook is gekeken naar de vraagstukken die zich lenen voor gezamenlijk onderzoek. Naast bovengenoemd overzicht van ontwikkelingen en organisaties, bevat deze publicatie een aantal becommentarieerde papers over specifieke landen, waaronder Frankrijk en Amerika.
Auteur: Huib Haccou
Jaar: 2002

- Talking Smart in the United States
- Evolving Beyond Sprawl in America, Smarth Growth, New Urbaism and Sustainable development
- An international survey of Multiple and Intensive land use, Milu. Case study of MILU in Hongkong
- An international survey on multiple and intensive land use, MILU. State of the art about France
- Mixed land use in Germany, Chances, benefits and constraints